O nás

Stavební a montážní společnost STAVOPLAST spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a od samého počátku své činnosti se zaměřila na moderní technologie, vysoce kvalitní materiály a kvalifikovaný personál s orientací na kvalitu a výkon. Po celou dobu existence firmy se věnujeme modernizaci bytového fondu.

V devadesátých letech minulého století převažující část činnosti firmy tvořily rekonstrukce vodovodních a kanalizačních potrubních rozvodů a opravy bytových jader, později jsme naši nabídku rozšířili o kompletní revitalizace bytových domů. V posledních letech jsme ve spolupráci se švédskou firmou Trion Tensid AB, již v České republice zastupujeme, zavedli čištění fasád a jiných povrchů, odstraňování graffiti a impregnace povrchů s cílem jejich ochrany do budoucna.

V současnosti je jediným vlastníkem a jednatelem pan Ing. Jaroslav Petr. Sídlem společnosti je město Žďár nad Sázavou, firma však působí na celém území ČR.

Certifikace

Firma STAVOPLAST spol. s r.o. splnila podmínky prestižního certifikačního řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO (EN ISO 9001: certifikace systému managementu jakosti, EN ISO 14001: systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001: systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Certifikáty ISO mj. osvědčují „schopnost organizace plnit požadavky zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti“. Audity byly provedeny firmou DQS Czech.
Firma STAVOPLAST spol. s r.o. se po celou dobu své existence zaměřuje na kvalitní technologie od předních výrobců stavebních hmot. Všichni pracovníci byli našimi dodavateli řádně proškoleni.
Firma STAVOPLAST spol. s r.o. je pojištěna u společnosti Kooperativa pro případné škody způsobené v souvislosti s podnikáním, pojistné plnění činí 30 000 000,- Kč.

Firma STAVOPLAST spol. s r.o. působí na českém stavebním trhu již od roku 1991, základní jmění společnost činí 7 000 000,- Kč.