Vodovody, kanalizace

Dodáváme potrubní rozvody včetně montážních prací. Instalace provádíme jak z plastových, tak z tradičních materiálů.

Typická nabídka montážních prací pro generální opravu rozvodů vody (teplé užitkové vody, cirkulace a studené vody) v bytovém domě zahrnuje celkovou rekonstrukci od vodovodních uzávěrů na patě objektu až po připojení stávajících výtokových armatur. Součástí je kompletní výměna ležatých rozvodů, stoupacího vedení (stoupaček) a bytových rozvodů včetně osazení bytových vodoměrů.

Podrobnosti
Souběžně (avšak i nezávisle na sobě) lze provést i výměnu stoupacího vedení kanalizace včetně bytových kanalizačních rozvodů.
Za téměř dvě desetiletí existence naší firmy jsme zrealizovali více než 22 000 generálních oprav bytových vodovodů - to je zkušenost a kvalita.

Popis práce
Celková rekonstrukce vodovodních rozvodů od hlavních uzávěrů na patě objektu po připojení stávajících výtokových armatur. Stávající ležatý rozvod SV v pozinkovaném potrubí bude zachován pro rozvod požární vody. Výměna stávajících azbestocementových svislých splaškových skluzů za nové provedení z PVC.

Materiál a technologie
Potrubí TUV, cirkulace a SV bude provedeno z plastu PPR typ 3 výrobce FV plast - spojování polyfuzním svařováním.
Tepelná izolace - potrubní návleky z pěnového polyetylenu Imalet.
Bytové vodoměry - typ dle požadavku investora, plombování objímkami.
Potrubní uzávěry - patní, stoupačkové a bytové uzávěry budou osazeny kovovými plnoprůtokovými kulovými kohouty. Na patě objektu budou instalovány síťové filtry.
Potrubní závěsy - ležatý rozvod bude zavěšen na kovových závěsech, stoupací potrubí bude kotveno dřevěnými držáky pod nátrubky.
V každém bytě se osadí T kusy pro připojení pračky, eventuálně myčky nádobí.
Propojení stávajícího vodivého pospojení v koupelnách s kovovým ležatým potrubím požární vody.
Dodávka prací bude kompletní včetně zednických prací.
Po ukončení prací se provede úklid a demontovaný materiál bude odvezen na určenou skládku.

Zhotovitel předá investorovi jako přílohu předávacího protokolu revizní zprávu vodivého propojení a protokol o tlakové zkoušce potrubí.

Lhůty zhotovení prací
Doba rekonstrukce (např. 32 b.j.): maximálně 10 pracovních dnů. Odstávka vody v jednotlivých bytech 10 hodin. Jedna kompletní stoupačková sestava včetně bytových rozvodů: 1 pracovní den. Nástup na práce do 10 dnů po podepsání smlouvy o dílo.

Garance
Na rekonstrukce vnitřních vodovodů poskytujeme záruku min. 36 měsíců. Výrobce PPR-FV plast dává garanci 10 let na materiál, pokud provozní teplota nepřekročí 60 °C a tlak 7 barů. V době záruky odstraní zhotovitel případnou havárii do 24 hodin od nahlášení, závady drobného charakteru do 5 pracovních dnů.

Významné realizované zakázky
3200 bytových jednotek město Sokolov - PBH, Ing. Novotný
1000 b. j. město Třebíč - RK Třebíč, Ing. Drašar
1500 b. j. město Ostrov - RK Reba, p. Lišková
1200 b. j. městská část Brno - St. Lískovec - SBF, Ing. Enenkel
530 b. j. město Mladá Boleslav - BYTOS, p. Koníř
320 b. j. město Znojmo - SDF, p. Matulová
320 b. j. město Jihlava - SBD Rozkvět, p. Magura
300 b. j. SBD Remostav Praha - p. Vrána
260 b. j. SBD Pokrok, Praha - Řepy, p. Štěpánová
200 b. j. SBD Květnice Tišnov - technický úsek, p. Břenek Stanislav
138 b. j. Milovická 1095-1097, Praha 8, Ing. Bezpalec